in Japan

Blog

Language 2

オランダごで: Het Japanse woordje kirei vertoont een opmerkelijke overeenkomst met het Nederlandse schoon. De twee betekenissen zijn in beide talen gelijk.

Japans: 「きれい」おもしろいことばだ。オランダごではschoon、でもえいごではcleanbeautiful. つかいかたはにほんごでとオランダごでおなじだ。